ویدئو دیتا پروژکتور

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • مینی پروژکتور UC46

  1,150,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر LCD وضوح تصویر: ۸۰۰*۴۸۰ شدت روشنایی: ۱۲۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۸۰۰:۱ عمر لامپ: ۱۰٫۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC 303G

  4,500,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر DLP وضوح تصویر: SVGA شدت روشنایی: ۳۰۰۰ انسی لومن نسبت کنتراست: ۱۰۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۶۰۰۰ ساعت…

 • ویدئو پروژکتور NEC 303XG

  2,900,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر DLP وضوح تصویر: XGA شدت روشنایی: ۳۰۰۰ انسی لومن نسبت کنتراست: ۱۰۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۶۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC 331

  2,100,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر ۳LCD وضوح تصویر: XGA شدت روشنایی: ۳۳۰۰ انسی لومن نسبت کنتراست: ۱۵۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۱۰۰۰۰ساعت پورت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC M332

  3,600,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر DLP وضوح تصویر: XGA شدت روشنایی: ۳۳۰۰ انسی لومن نسبت کنتراست: ۱۰۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۸۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC M403X

  4,000,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر DLP وضوح تصویر: XGA شدت روشنایی: ۴۰۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۱۰۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۸۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC P501

  6,200,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر ۳LCD وضوح تصویر: XGA شدت روشنایی: ۵۰۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۴۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۶۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC P502

  6,000,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر ۳LCD وضوح تصویر: WXGA شدت روشنایی: ۵۰۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۶۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۶۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC PA672

  13,000,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر ۳LCD وضوح تصویر: WXGA شدت روشنایی: ۶۷۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۶۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۴۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC PA722

  14,100,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر ۳LCD وضوح تصویر: XGA شدت روشنایی: ۷۲۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۶۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۴۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC PA903

  16,000,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر ۳LCD وضوح تصویر: XGA شدت روشنایی: ۹۰۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۱۰۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۵۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست
 • ویدئو پروژکتور NEC UM351W

  6,500,000 تومان

  مدل پنل تولید تصویر ۳LCD وضوح تصویر: WXGA شدت روشنایی: ۳۵۰۰ انسی لومنز نسبت کنتراست: ۴۰۰۰:۱ عمر لامپ: ۶۰۰۰ ساعت…

  در انبار موجود نیست