هوشمند سازی مدارس هوشمند سازی مدارس::آموزش عالی تنها وسیله برای رسیدن به موفقیت و ایجاد شوق و اشتیاق برای یادگیری ماندگار است که نتیجه ی آن تربیت فرزندان موفق تر می باشد. با ظهور تکنولوژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوشمندسازی مدارس و برگزاری کلاس هوشمند نظر بسیاری از مدیران را به خود جلب کرده […]

> مشاهده مطالب

برد هوشمند مدارس برد هوشمند مدارس::همگام با پیشرفت تکنولوژی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، وزارت آموزش و پرورش ایران اقدام به تجهیز کلاس های درس مدارس به سیستم هوشمند کرده است . در پروسه هوشمند سازی، بردهوشمند مدارس به عنوان اصلی ترین تجهیز است که امروزه در تعداد زیادی از کلاس های درسی […]

> مشاهده مطالب