ویدئو پروژکتور NEC

ویدئو پروژکتور NEC

NEC Video Projector

ویدئو پروژکتور nec 303g

ویدئو پروژکتور ان ای سی ۳۰۳G
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر SVGA
روشنایی ۳۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۰۰۰۰:۱
عمر لامپ ۶۰۰۰ ساعت

ویدئو پروژکتور nec281

ویدئو پروژکتور ان ای سی V311X
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۳۱۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۳۰۰۰:۱
پورت: HDMI

ویدئو پروژکتور ان ای سی np-pa722x_slant

ویدئو پروژکتور ان ای سی PA722X
تکنولوژی پنل ۳LCD
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۷۲۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۶۰۰۰:۱
پورت: USB, HDMI

ویدئو پروژکتور nec 303xg

ویدئو پروژکتور ان ای سی ۳۰۳X
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۳۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۰۰۰۰:۱
عمر لامپ ۶۰۰۰ ساعت

ویدئو پروژکتور ان ای سی M322X
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۳۲۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۰۰۰۰:۱
پورت: USB, Dual HDMI

ویدئو پروژکتور NEC um351

ویدئو پروژکتور ان ای سی UM351W
تکنولوژی پنل LCD
وضوح تصویر WXGA
روشنایی ۳۵۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۴۰۰۰:۱
پورت: USB, Dual HDMI

ویدئو پروژکتور nec281

ویدئو پروژکتور ان ای سی ۲۸۱G
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۲۸۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۳۰۰۰:۱
پورت: HDMI

ویدئو پروژکتور ان ای سی M403X
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۴۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۰۰۰۰:۱
پورت: USB, Dual HDMI

ویدئو پروژکتور NEC M402H

ویدئو پروژکتور ان ای سی M402H
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر Full HD
روشنایی ۴۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۰۰۰۰:۱
پورت: USB, Dual HDMI

ویدئو پروژکتور nec281

ویدئو پروژکتور ان ای سی ۲۸۱X
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر SVGA
روشنایی ۲۸۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۳۰۰۰:۱
پورت: HDMI

ویدئو پروژکتور ان ای سی p501X
تکنولوژی پنل ۳LCD
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۵۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۴۰۰۰:۱
پورت: USB, Dual HDMI

ویدئو پروژکتور ان ای سی M402X
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۴۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۰۰۰۰:۱
پورت: USB, Dual HDMI

Video data projector NEC 280G

ویدئو پروژکتور ان ای سی ۲۸۰G
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر SVGA
روشنایی ۲۸۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۳۰۰۰:۱
عمر لامپ ۶۰۰۰ ساعت

Video projector NEC 280X

ویدئو پروژکتور ان ای سی ۲۸۰X
تکنولوژی پنل DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۲۸۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۳۰۰۰:۱
عمر لامپ ۶۰۰۰ ساعت


اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر