ویدئو پروژکتور وی ویتک

ویدئو پروژکتور وی ویتک DX881
تکنولوژی پنل  ۳LCD
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۴۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۵۳۰۰:۱
پورت : HDMI, USB

ویدئو پروژکتور Vivitek D554

ویدئو پروژکتور وی ویتک D554
تکنولوژی پنل  DLP
وضوح تصویر SVGA
روشنایی ۳۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۵۰۰۰:۱
پورت : HDMI

ویدئو پروژکتور وی ویتک DW882
تکنولوژی پنل  DLP
وضوح تصویر WXGA
روشنایی ۳۶۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۵۰۰۰:۱
پورت : Dual HDMI, USB

ویدئو پروژکتور Vivitek D555

ویدئو پروژکتور وی ویتک D555
تکنولوژی پنل  DLP
وضوح تصویر XGA
روشنایی ۳۲۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۵۰۰۰:۱
پورت : HDMI

ویدئو پروژکتورVivitek_D530

ویدئو پروژکتور وی ویتک D530
تکنولوژی پنل  DLP
وضوح تصویر SVGA
روشنایی ۳۲۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۳۰۰۰:۱
پورت : HDMI

ویدئو پروژکتور Vivitek D552

ویدئو پروژکتور وی ویتک D552
تکنولوژی پنل  DLP
وضوح تصویر SVGA
روشنایی ۳۰۰۰ انسی لومنز
کنتراست ۱۵۰۰۰:۱
پورت : HDMI


اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر