نصب پایه سقفی ویدئو پروژکتور

نصب پایه سقفی ویدئو پروژکتور

Ceiling mount

پایه سقفی

پایه سقفی ویدئو پروژکتور

به دلیل تنوع زیاد پایه سقفی ۶۵-۴۳ اسکوپ در بازار، نکته قابل توجه در هنگام خرید، توجه به عمق و جنس پیـچها می‎باشد که به دلیل جعبه ظاهری یکسان، هنگام باز کردن جعبه مشخص می‎گردد. هر چقدر عمق این پیچ‎ها بیشتر باشد، نصب براکت سقفی راحت تر می‎گردد و از بروز برخی مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری میکند. مراحل نصب پایه‎ی سقفی ۶۵-۴۳ اسکوپ در ذیل به تفضیل آورده شده است. قطعات براکت سقفی در شکل زیر نشان داده شده است.

قطعات پایه سقی

قطعات پایه سقی

در ابتدا می‎بایست قطعه اول سمت راست را با توجه به حفره‎های موجود در پشت ویدیو پروژکتور با آچارهای موجود در جعبه پایه سقفی تنظیم نمود. ویدیو پروژکتور به صورت وارونه به سقف باید بسته شود تا تصویر به صورت صحیح بر روی پرده نمایش داده شود. در زیر چند نمونه از نحوه بسته شدن این قطعه به ویدیو پروژکتورهای مختلف نشان داده شده است.

اتصال پایه سقی به ویدئو پروژکتور

اتصال پایه سقی به ویدئو پروژکتور


پایه سقی

پایه سقی

با توجه به شکل‎های دیل می‎بایست قطعات بعدی را به ترتیب از راست به چپ با پیچ‎ها و آچار موجود در جعبه محکم بست.

اتصال قطعات پایه سقی

اتصال قطعات پایه سقی

در نهایت پایه ویدیو پروژکتور با رول پلاک و پیچ به سقف بسته میگردد که برای تنظیم از حالت متغیر ۴۳ سانتی متر تا ۶۵ سانتی متر می‎بایست از پیچ تنظیم ارتفاع که بر روی بدنه کشویی براکت قرار دارد، استفاده نمود.

تنظیم ارتفاع پایه سقی

تنظیم ارتفاع پایه سقی

برای تنظیم ۱۵ درجه آزادی براکت به منظور دقیق بودن تصویر بر روی پرده نمایش، به شکلهای ذیل توجه نمایید:

تنظیم زاویه پایه سقی

تنظیم زاویه پایه سقی

از مزایای براکت ویدیو پروژکتور ۶۵-۴۳ اینست که می‎توان آنرا بدون میله‎ی کشویی نیز به سقف بست و باعث محبوبیت این براکت در میان سایر براکت های ویدیو پروژکتور شده است.

پایه سقی بدون میله کشویی

پایه سقی بدون میله کشویی

نمایی از جعبه براکت ۶۵-۴۳ که در هنگام خرید می‎بایست به مدل پیچ و عمق آن باید توجه گردد. به همین دلیل توصیه می‎گردد که به ارزانی ۲ یا ۳ هزار تومان اعتماد نکنید.

پکیج پایه سقی

پکیج پایه سقی

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر